Neurofeedback (Thai)

Neurofeedback คืออะไร

Neurofeedback  เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ได้ผลดีในการรักษาปัญหาทางสมองที่หลากหลายและมีความปลอดภัย   มาก ซึ่งวิธีนี้เป็นการ ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องหลักการทำงานของสมองที่ว่า ธรรมชาติของสมองนั้นมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานภายในของสมองสัมพันธ์กับโลกภายนอกผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ สมองที่สามารถปรับตัวได้ดีจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงข้ามสมองที่มีปัญหาจะไม่สามารถปรับตัวได้เมื่อเผชิญสิ่งเร้าต่างๆ  และเมื่อสมองทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปจึงเป็นที่มาของความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้น  จากการศึกษาพบว่าคลื่นสมองบางช่วงคลื่นเป็นคลื่นที่ดี คือ ทำให้คนเรามีระดับการตื่นตัวที่เหมาะสม รู้สึกผ่อนคลาย มีสมาธิ พร้อมต่อการเรียนรู้ แต่คลื่นสมองบางช่วงจะเป็นคลื่นที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ ทำให้สมองต้องทำงานมากหรือน้อยเกินไป ดังนั้นถ้าสมองได้รับการฝึกที่เหมาะสมโดยฝึกซ้ำๆให้สมองทำงานในช่วงคลื่นที่ดี ก็จะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้สมองปรับตัวดีขึ้น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Neurofeedback ทำงานอย่างไร

หลักการทำงานของ Neurofeedback   คือ การปรับการทำงานของสมองโดยใช้ข้อมูลจากคลื่นสมองของผู้รับการบำบัดเอง โดยเริ่มจากการติดอิเลคโทรดขนาดเล็กที่บริเวณหนังศีรษะเพื่อวัดคลื่นสมอง คลื่นที่วัดได้จะผ่านการวิเคราะห์แยกแยะความถี่และปริมาณของคลื่นในแต่ละช่วงโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ข้อมูลของคลื่นที่วัดได้จะถูกนำเสนอในรูปแบบของเสียง/วิดีโอเกมส์

ความสำเร็จของเกมส์คือการเพิ่มขึ้นของคลื่นสมองที่เราต้องการและยับยั้งคลื่นสมองที่เราไม่ต้องการ โดยนัยนี้จึงหมายความว่าสมองเรียนรู้และปรับการทำงานได้ด้วยตัวสมองเอง

neurofeedback_BRAIN_AFFECTS_MAP
neurofeedback_BRAIN_AFFECTS_MAP

 

อาการลักษณะใดที่สามารถใช้ช่วยให้ดีขึ้น

  • โรคลมชักที่ยังคุมอาการได้ไม่ดี
  • พฤติกรรมแปรปรวน
  • ภาวะสมองบาดเจ็บหลังคลอด (Cerebral palsy)
  • ภาวะหลังสมองบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ
  • ปัญหาการนอน การเคลื่อนไหว  – อาการหลงลืมง่าย
  • bipolar disorder อารมณ์แปรปรวน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย อารมณ์
  • หงุดหงิดง่ายที่สัมพันธ์กับรอบเดือน อารมณ์เศร้า วิตกกังวล
  • ปัญหาความเครียดเรื้อรัง อาการ panic อาการย้ำคิดย้ำทำ
  • นักกีฬาอาชีพ นักกีฬาโอลิมปิก
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน
  • คนที่ปกพร่องทางปัญญา เป็นต้น

neurofeedback_KEN

สิ่งที่ชุมนุมทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์กล่าวเกี่ยวกับ Neurofeedback

“เราเชื่อมั่นว่า Neurofeedback เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือที่สุดในการบำบัดที่มีในปัจจุบัน”
Joseph Kandel, MD and David Sudderth, MD
“ความสามารถของจิตใจมนุษย์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากเซลล์ประสาท แต่จากการเชื่อมโยงกันของคลื่นสมอง”
Scientific American Mind—(June/July Issue, 2006)
“เมื่อใช้วิธีการ Neurofeedback กับโรคลมชัก, 82% ของผู้ป่วยแสดงให้เห็นถึงการลดลงของการชัก”
Dr Barry Sterman, Department of Neurobiology and Behavioral Psychiatry, School of Medicine, UCLA Medical Center

Medical Views On NFB
Medical Views On NFB